İçeriğe geç

1965 yılında “Burdur Kız Öğretmen Okulu” adıyla eğitim öğretime başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 1976 yılında “Burdur Meslek Yüksekokulu”, 1977 yılında “Eğitim Enstitüsü”, 1989 yılında “Akdeniz Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu”, 1992 yılında “Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi” yine aynı yıl “Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi” ile alt yapısı oluşturmuş ve nihayetinde 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.  50 yılı aşkın geçmişi ile eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, mühendislikten temel bilimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknoloji altyapısı ve nitelikli akademik idari kadrosuyla sağladığı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel zenginlikleri ile de öğrencilerine mutlu bir yaşam alanı sunmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, girişimcilik ve proje üretme kültürüne sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan ders programlarıyla, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla kurulmuş öğrenci topluluklarıyla öğrenci merkezli bir üniversitedir.