Kongre Bildiriler Kitabı

*22. Ulusal Turizm Kongresi’ne kabul edilen tam metin bildiriler, ISBN’li olarak e-kitap formatında yayınlanacak ve kongre web sayfasında erişime açılacaktır.