Bildiri Yayın Olanağı

22. Ulusal Turizm Kongresinde sunulan bildiriler dergilerin hakem değerlendirmesi tabii tutularak ve yayın koşullarına (örneğin etik kurul raporu) uygun hale getirilerek aşağıdaki dergilerde makale olarak yayınlanabilirler.

 

Tourism Review

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi

Turizm Akademik Dergisi

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

Journal of Tourism and Management

Boyabat İİBF E-Dergisi

JOMETR

AHTR Journal

Journal of Tourismology

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences